Latest Album

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut rhoncus risus mauris, et commodo lectus hendrerit ac.

banner
Dora Lewis

Zadzwoń do nas: +48 576 008 818

 

Muzyka w Filmie – kurs

Academy of Music Business / Muzyka w Filmie – kurs
Muzyka w Filmie – kurs  „Synchronizacja – jak zorganizować włączenie muzyki do filmu”

„Synchronizacja filmowa, jak i w grach komputerowych. Praktyczne warsztaty z organizacji włączania muzyki i innych materiałów audio do wszelkich materiałów wizualnych.”

Opis projektu:

Założenia programowe

Zagadnienie pojęcia „synchronizacji” jest bardzo obszerne i powstaje w wyniku nałożenia się na siebie kilku odrębnych a jednocześnie tożsamych warstw, które składają się na całość dzieła audiowizualnego, dostarczonego odbiorcy końcowemu tj. widzowi, odbiorcy contentu internetowego lub użytkownikowi gier komputerowych.

Wymaga głębokiej wiedzy o filmie, jego strukturze, a także o organizacji produkcji filmowej. Włączane treści muszą zostać od strony prawnej odpowiednio pozyskane, aby eksploatacja filmu w ogóle była możliwa.

Analogiczny proces dotyczy tworzenia gier komputerowych.

Muzyka umieszczana w filmie lub grach jest sama w sobie dziełem wielowarstwowym, składającym się z następujących warstw praw: kompozytora, twórcy tekstu, wykonawców wokalnych, muzycznych, producentów muzycznych. Aby mogło dojść do „połączenia” czyli synchronizacji muzyki z dziełem audiowizualnym, wymagana jest przekrojowa wiedza o sposobie funkcjonowania praw do muzyki oraz ich pozyskania.

Analogiczne zagadnienia powstają w każdym przypadku innych rodzajów dzieł.

Dodatkową, istotną kwestią są zagadnienia spuścizny po zmarłych twórcach oraz dziedziczących lub przejmujących ich dorobek intelektualny spadkobierców.

Proces synchronizacji jest złożony i wymaga kompleksowego podejścia – dlatego pragniemy podczas szkolenia podzielić się wiedzą opartą na wieloletnim doświadczeniu z zakresu prawa, organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej oraz reżyserii dźwięku.

CEL I MISJA WARTSZTAÓW

Synchronizacja to obszerne zagadnienie dotyczące wielu branż oraz aspektów prawno-organizacyjnych.

Będziemy przedstawiać je zarówno od strony “filmowej” tj. producentów , twórców filmowych oraz z punktu widzenia producentów gier komputerowych jak i twórców włączanych treści, a więc muzyków i autorów, producentów muzycznych pozostałych dzieł.

Zależy nam, aby wszelkie osoby zainteresowane filmem mogły zdobyć wiedzę, która umożliwi im rozwój umiejętności przydatnych w branży zarówno filmowej jak i muzycznej.

Celem warsztatów jest edukacja i upowszechnienie kultury filmowej, przeglądowe zapoznanie uczestników ze wszystkimi najważniejszymi zagadnieniami związanymi z synchronizacją muzyki z filmem. Zaprezentujemy porady i metody podane w pigułce, pozwalające w sposób praktyczny poruszać się w świecie muzyki i innych dzieł składających się na synchronizację.

PROGRAM

Spotkanie nr 1

Na styku rynku filmowego i muzycznego: spojrzenie makro i przegląd zagadnień, problemów, zysków, korzyści z synchronizacji

Spotkanie nr 2 

Jak robi się synchronizację? Twórcze i techniczno-organizacyjnie spojrzenie na synchronizację

Spotkanie nr 3

Co synchronizujemy i kto o tym decyduje? Z czego się składa muzyka i inne treści w filmie?

Spotkanie nr 4 

Z kim rozmawiać w sprawie synchronizacji?

Spotkanie nr 5 

Jakie warunki synchronizacji i inne praktyczne porady – o czym rozmawiać w sprawie synchronizacji?

Spotkanie nr 6 

Jak rozmawiać w sprawie synchronizacji?

 PRELEGENCI

W każdym z modułów szkolenia będą uczestniczyć następujący prelegenci:

Marcin Mioduszewski – radca prawny; partner w Kancelarii Markiewicz Sroczyński Mioduszewski w Krakowie.

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i absolwent studiów doktoranckich na tym samym wydziale, członek Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

Głównymi obszarami jego praktyki jest prawo własności intelektualnej, w szczególności prawo autorskie różnych branż, w tym prawa filmowego, mediów i organizacji zbiorowego zarządzania, prawo własności przemysłowej, a także prawo IT, prawo o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także ochrony dóbr osobistych oraz umowy z zakresu prawa własności intelektualnej.

Doradza, opiniuje i tworzy umowy dla polskich piosenkarzy, zespołów i muzyków indywidualnych w ramach wszystkich etapów produkcji muzycznych, negocjacji z wydawcami, publisherami a także organizuje od strony prawnej produkcję, wydawanie i promocję nagrań znanych polskich muzyków.

Na bieżąco wspiera doradztwem i umowami organizację produkcji filmów fabularnych, dokumentalnych oraz filmów telewizyjnych zarówno dla producentów, aktorów, ekipy realizacyjnej i usług towarzyszących. Doradza i obsługuje prawnie polskich twórców z branż: muzycznej, filmowej i plastycznej. Wspiera spadkobierców w zakresie zarządzania odziedziczona spuścizną w zakresie kwestii prawnych, doradczych. Dominika Karina Tomczyk – absolwentka wydziału Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej –Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej i Telewizyjnej w Łodzi oraz rocznych studiów podyplomowych z prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Od samego początku studiów aktywnie związana z branżą filmową. W swojej karierze zawodowej przeszła przez wszystkie szczeble i aspekty pionu produkcji. Pracowała w produkcjach takich filmów jak min.: „Quo Vadis”, „Kto nigdy nie żył”, „Ryś”, „Nadzieja”, „Rewers”, „Komeda. A soundtrack for a life”, „Galerianki”, „Różyczka”, „W imieniu diabła”, „Sala Samobójców”, „Baby są jakieś inne”, „Krew z krwi”, „Jesteś Bogiem”, „Ostatni Klezmer”, „Pan T.”, „Czarny mercedes”, „Mój Dług”.

W pracy zawodowej wielką wagę przywiązuje do warstwy wizualnej, dźwiękowej i muzycznej.

Gościnie wystąpi:

Prof. dr hab. Małgorzata Przedpełska-Bieniek – absolwentka sekcji filmowej Wydziału Reżyserii Dźwięku na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Zawodowo związana z branżą od 1977 r. Operator i montażysta dźwięku, autor opracowań dźwiękowych, organizator nagrań muzycznych, konsultant i ilustrator muzyczny, operator postprodukcji dźwięku.

Dotychczas pracowała przy kilkuset filmach, a także reklamach, spektaklach teatralnych i widowiskach. Warto wymienić: „Zupa nic” reż. Kinga Dębska; „Ślepnąc od świateł” reż. Krzysztof Skonieczny; „Cicha noc” reż. Piotr Domalewski; „Różyczka” reż. Jan Kidawa Błoński; „Ile waży koń trojański?”, reż. Juliusz Machulski, „Killer” reż. Juliusz Machulski; „Ranczo” reż. Wojciech Adamczyk; „Persona non grata” reż. Krzysztof Zanussi; „Pan Tadeusz”,

„Człowiek z żelaza” reż. Andrzej Wajda i wiele innych. W 1992 r. otworzyła pierwszą w Polsce fonotekę muzyczną i efektową Sonoria, która działa do dziś. Bierze udział w pracach jury polskich i międzynarodowych festiwali filmowych. Od lat prowadzi działalność dydaktyczną;

oraz inni twórcy filmowi, w szczególności kompozytorzy muzyki filmowej.

GRUPA DOCELOWA

Maksymalna ilość Uczestników kursu – grupa 20 osób.

Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy:

  • muzyków
  • pracowników instytucji kultury
  • pracowników wydawnictw muzycznych, agencji koncertowych i reklamowych
  • pracowników firm audiowizualnych i fonograficznych
  • aspirujących managerów kultury
  • wszystkich w jakikolwiek sposób związanych z branżą muzyczną, chcących usystematyzować tę już posiadaną i zdobyć nową, praktyczną wiedzę.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE PROJEKTU

Warsztaty prowadzone będą w formie wykładu i dyskusji.

Kurs obejmuje sześć spotkań podzielonych na trzy moduły tematyczne. Każde spotkanie będzie trwało trzy godziny zegarowe. W ramach każdego modułu, przewidziana jest także sesja pytań indywidualnych.

Spotkania będą się odbywały online, jednak wszyscy wykładowcy, będą zazwyczaj obecni razem w nietuzinkowych lokalizacjach związanych z produkcją filmów i muzyki.

Podczas szkolenia będą zaprezentowane różne przykłady, fragmenty materiałów audiowizualnych, które będą wspólnie omawiane , będą przyczyną do dalszej merytorycznej dyskusji.

BIO ORGANIZATORÓW

Kancelaria Markiewicz Sroczyński Mioduszewski jest wyspecjalizowaną doradczą firmą prawniczą, bazującą na wieloletnich doświadczeniach zawodowych jej Partnerów i Współpracowników. MSM działa na terenie całego kraju.

MSM świadczy usługi prawnicze w zakresie szeroko rozumianego prawa regulacyjnego, przede wszystkim prawa antymonopolowego, prawa ochrony konsumentów, prawa własności intelektualnej, prawa mediów i internetu, nieuczciwej konkurencji, ochrony danych osobowych, prawa energetycznego, prawa turystycznego, itd. Doradzamy także w zakresie prawa antykorupcyjnego, zwłaszcza w zakresie cywilno-prawnych i administracyjnych skutków przestępstw korupcji.

Profil Kancelarii Markiewicz Sroczyński Mioduszewski zapewnia kompleksowe podejście do interesów klienta związanych z bezpieczeństwem prawnym w zakresie dziedzin prawa regulującego działalność gospodarczą w Polsce i w Unii Europejskiej.

Prawnicy MSM nastawieni są na praktyczne i szybkie reagowanie na konkretne potrzeby Klienta; czasami za całą poradę służy krótka rozmowa lub mail, niekiedy trzeba opracować wyczerpujące pismo procesowe, opinię lub memorandum, aby uniknąć w sądzie zarzutu tzw. prekluzji dowodowej względnie przygotować się do złożonego procesu negocjacji handlowych. Dlatego nasze honoraria są powiązane z zakresem i stopniem złożoności realizowanych zleceń. Klient zawsze otrzymuje pełną informację o kosztach, które wiążą się z prowadzeniem danej sprawy.

Jako jeden ze sposobów współpracy polecamy tzw. „Pakiety Regulacyjne”, jako formę szczególnie korzystną z punktu widzenia racjonalizacji kosztów, a jednocześnie dającą szeroki obraz sytuacji prawnej firmy. Pakiety Regulacyjne obejmują „prewencyjny” audyt w kilku wybranych dziedzinach prawa, a następnie przedstawienie wniosków praktycznych (np. jak przeredagować zapisy w umowach) i ewentualnie szkolenia dla wybranych grup pracowniczych lub zarządczych. Bliższych informacji nt. Pakietów Regulacyjnych udziela Mec. Jarosław Sroczyński.

Nasi Klienci otrzymują od nas pomoc prawną zarówno w zakresie istotnych dla nich kwestii publiczno-prawnych, na przykład przy obowiązkowym zgłoszeniu zamiaru koncentracji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, badaniu umów dystrybucyjnych pod kątem klauzul mogących stanowić ryzyko prawne, postępowań prowadzonych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w tym kontroli baz danych), jak i w przypadkach spraw o charakterze prywatno-prawnym, takich jak procesy o naruszenie praw autorskich, reguł uczciwej konkurencji lub dóbr osobistych przedsiębiorców i osób fizycznych.

Prowadzimy także doradztwo w zakresie tzw. „private enforcement” w sprawach antymonopolowych, czyli dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od przedsiębiorstw naruszających reguły konkurencji.

FUNDACJA THE POLISH MODERN MUSIC INSTITUTE

W listopadzie 2019 r. z inicjatywy Wasyla Jerenowskiego została powołana fundacja pod nazwą The Polish Modern Music Institute, (“PMMI”), której celem jest działalność w zakresie kultury, oświaty, edukacji, wspierania inicjatyw społecznych, dobroczynności oraz w szczególności prowadzenie działań propagujących edukację muzyczną.

Własne doświadczenie oraz wieloletnia współpraca z British and Irish Modern Music Institute (BIMM Music Institute) pozwoliła nam poznać i ocenić rynek muzyczny w Polsce, a także obecny system edukacji muzycznej odnajdując jednocześnie swoistą niszę w tej dziedzinie. Pracując z artystami na różnym poziomie rozwoju, zauważyliśmy potrzebę istnienia instytucji kształcącej artystów w sposób ogólnorozwojowy, skupiając się nie tylko na aspektach związanych z teorią muzyki lub kwestiami technicznymi, ale także z uwzględnieniem technik marketingowych, PR-owych i psychologicznych, które mają znamienny wpływ na rozwój kariery muzycznej początkującego artysty.

Projekt powstał we współpracy z Fundacją The Polish Modern Music Institute, której statutowymi celami są między innymi:

– wsparcie i popularyzacja edukacji muzycznej,

– wspieranie lokalnych projektów muzycznych, artystycznych i literackich,

– wsparcie placówek edukacyjnych,

– wspieranie działań na rzecz reformy edukacji muzycznej,

– kształcenie i wspieranie specjalistów z branży muzycznej,

– organizacja festiwali edukacyjnych, muzycznych i innych dziedzin sztuki,

– działania na rzecz wdrożenia innowacyjnych programów edukacji muzycznej,

– projektowanie nowych programów edukacji muzycznej,

– wspieranie działalności gospodarczej w branży muzycznej.

Poprzez pryzmat swojego doświadczenia dydaktycznego jak i obserwacje rynku, branży muzycznej, Fundacja postanowiła zainicjować i zorganizować we współpracy z Kancelaria Prawniczą cykl szkoleń – dotyczących zagadnienia synchronizacji jako ważnego ogniwa edukacyjnego, prawniczego oraz produkcyjnego w kontekście szeroko pojmowanych działań audiowizualnych, przyczyniając się do poszerzania tej wiedzy, skupiając się na zapoznawaniu muzyków, producentów i menadżerów muzycznych z zagadnieniem synchronizacji.

Głównym celem jest umożliwienie uczestnikom zdobycia praktycznej wiedzy organizacyjnej, branżowej i prawniczej związanej z synchronizacją. Organizując warsztaty, Fundacja stawia sobie za zadanie nie tylko edukację, ale również wsparcie rozwoju umiejętności, które są kluczowe w dzisiejszym środowisku muzycznym.

Realizując swoje założenia statutowe, Fundacja kreuje i stawia na nowe podejście do edukacji muzycznej jako edukacji będącej silnym i obszernym fundamentem, pozwalającym na zidentyfikowanie własnego stylu, pozwalającym poznać artystom szereg narzędzi umożliwiających budowanie własnej osobowości scenicznej, a ostatecznie doprowadzenie do odnalezienia i poszerzenia kręgu odbiorców, tym samym skutecznej komercjalizacji powstałych wytworów intelektualnych.

REGULAMN WYDARZENIA

Osoba uczestnicząca w wydarzeniu ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem i stosowania się do niego. ·.

CENNIK WYDARZENIA

BILETY:

Przedpłata 99,00zł – cena za pojedyncze szkolenie;

W dniu wydarzenia 120 zł

549,00zł – cena za pakiet sześciu szkoleń.

Ciekawi Cię jak wybrać muzykę do filmu lub gry komputerowej? Kto i na co musi się godzić, aby dokonać synchronizacji?

Zapraszamy do udziału w naszych szkoleniach – poznasz tam na powyższe pytania i wiele innych! Obserwuj nasz profil, żeby być na bieżąco!

PŁATNOŚĆ​:

Przedpłata na rachunek bankowy fundacji o numerze:

ODBIORCA: FUNDACJA THE POLISH MODERN MUSIC INSTITUTE

Konto: 86 1020 2892 0000 5702 0725 3000

TYTUŁEM: Warsztaty Muzyka w filmie, [DATA SZKOLENIA] [IMIĘ NAZWISKO]

Potwierdzenie przelewu prosimy przesłać mailem na adres: BIURO@PMMI.ORG.PL

Wejdź na stronę i zagwarantuj sobie miejsce na tym wyjątkowym wydarzeniu!