fbpx

Ankieta prawo autorskie

Prawo autorskie w branży muzycznej
W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniami z prawa autorskiego i wieloma pytaniami spływającymi na naszą skrzynkę, postanowiliśmy wyjść naprzeciw Państwa potrzebom. Obecne szkolenia z praktyki stosowania prawa w branży muzycznej mają charakter przeglądowy a format jest ograniczony do 2-godzinnych webinariów.
Mając na uwadze, że pojawia się coraz więcej szczegółowych pytań uruchomiamy cykl certyfikowanych szkoleń pozwalających na dokładne przeanalizowanie problematyki prawa autorskie w branży muzycznej. Szkolenia będą zarówno w wersji krótszej – pojedynczych, tematycznych wyspecjalizowanych seminariów jak i szerszych kursów 2-4 spotkaniowych pozwalających na praktyczne zajęcia, dyskusje itp.
Poniżej zamieszczamy zakresy poszczególnych TEMATÓW KURSU:
Temat 1. Wprowadzenie do prawa autorskiego w muzyce – szkolenie dwugodzinne, niecertyfikowane; – ten format będziemy dla Państwa powtarzać
Temat 2. łączenie muzyki do innego utworu, obejmuje m.in.: – dwa spotkania dwugodzinne:
o muzyka w reklamie,
o komercjalizacja muzyki w innych utworach
o muzyka filmowa – tworzenie, covery, remixy, zamawianie, umowy;
o serwisy muzyczne
Temat 3. Umowy fonograficzne – obejmuje m.in.: – trzy spotkania dwugodzinne:
o jak długofalowo zabezpieczyć swoje przychody w branży muzycznej – krótki poradnik o umowach i ich warunkach oraz zbiorowym zarządzie,
o jak czytać i sprawdzać i negocjować umowy fonograficzne (wprowadzenie);
Temat 4. Organizacje Zbiorowego Zarządzania prawami autorskimi -– obejmuje m.in.: – trzy spotkania dwugodzinne:
o ogólna charakterystyka OZZ mających znaczenie w branży muzycznej, jakie są zasady i źródła zarobku twórców (inkaso i repartycja)
o jakie zyski czerpią muzycy z OZZ, jak zabezpieczyć dochodu
o OZZ w fonografii (wydawanie muzyki),
o dokumenty i formularze ZAiKS – jak je wypełnić, o czym pamiętać,
o OZZ w działalności eventowej, rozrywkowej (lokale, koncerty, restauracje);
Temat 5. Prawne aspekty projektów muzycznych – obejmuje m.in.: – trzy spotkania dwugodzinne:
o współtwórczość w muzyce i organizacja zespołu muzycznego,
o zespół muzyczny jako firma – jaki rodzaj działalności wybrać,
o ochrona nazwy i marki zespołu muzycznego, spory o nazwę zespołu muzycznego;
Temat 6. swoboda twórczości w muzyce – obejmuje m.in.: – dwa spotkania dwugodzinne:
o sample,, cytaty, plagiat,
o zapożyczenia;
o cover – opracowanie, przeróbka;
Temat 7. Jak zorganizować produkcję – prawne aspekty – obejmuje m.in.: – dwa spotkania dwugodzinne:
o jak zorganizować produkcję albumu/utworu w studiu – umowy z muzykami, producentami, twórcami tekstów,
o prawne aspekty kręcenia teledysków – jak zorganizować, jakie umowy zawierać.
Temat 8. prawne aspekty umów koncertowych – obejmuje m.in.: – trzy spotkania dwugodzinne:
o kwestia umów (czy koncert to umowa o dzieło / umowa zlecenie),
o jakie kwestie należy uregulować,
o jak zbudować umowę, która właściwie zabezpieczy interesy.
Zaznacz, którym tematem szkolenia jesteś zainteresowany?
X